Nieuw concept

U heeft een nieuw concept bedacht en wilt dat in de markt zetten. Bijvoorbeeld als start-up of als nieuw initiatief van een bestaand bedrijf. De kans is groot dat daarvoor software nodig is. Wij helpen u bij het verder uitwerken van het ontwerp, en kunnen daarna de software voor u bouwen.

Hieronder leest u per projectfase op welke manier wij u ondersteunen om te komen tot het beste resultaat.

 

Ontwerpfase

Als u een nieuw systeem wilt laten bouwen is de ontwerpfase de belangrijkste stap voor een goed resultaat. U heeft waarschijnlijk helder voor ogen wat het systeem zou moeten doen. Wij ondersteunen het proces om deze ideeën om te zetten in een goed ontwerp.

Daarbij kunt u rekenen op onze jarenlange ervaring met ontwerp van nieuwe systemen. Wij bekijken de gewenste toepassing vanuit het perspectief van de gebruiker, houden rekening met onderhoudbaarheid en uitbreidbaarheid en adviseren over techniek, design en usability.

Afhankelijk van uw wensen kiezen we de beste ontwerp aanpak. In sommige gevallen is een duidelijke beschrijving van de processen voldoende, in andere situaties helpt een prototype om gevoel te krijgen voor de te realiseren toepassing vóórdat we met programmeren beginnen.

iphone keyboard (2)

 

Realisatiefase

laptop coding (2)
Nadat het ontwerp is afgerond en door u is goedgekeurd, kunnen we aan de slag met realisatie (bouw) van de software. Wij doen dit in veruit de meeste gevallen op basis van een fixed-price. Omdat we vinden dat u op onze inschatting en ervaring moet kunnen vertrouwen. We hebben een hekel aan meerwerk en uitloop, en doen er alles aan om het negatieve imago dat de IT leveranciers op dit vlak hebben te keren.

Ons ontwikkelteam start tegelijk met het testteam. Onder leiding van een testmanager worden op basis van het ontwerp testscenario’s beschreven. Als de ontwikkelaars klaar zijn, gaan de testers daarmee aan de slag. Hierdoor ontstaat een dubbele controle waardoor de kans op fouten wordt geminimaliseerd.

Gedurende het ontwikkeltraject houden wij de geleverde (deel)resultaten uiteraard streng in de gaten, en sturen we bij als dat nodig is. In de meeste projecten presenteren we ook regelmatig tussentijdse versies aan de klant, zodat feedback zo snel mogelijk kan worden verwerkt.

SLA, ondersteuning en doorontwikkeling

Ook na oplevering kunt u op ons rekenen. Wij zorgen voor passende ondersteuning, zonder dat we verplichte beheercontracten opdringen. In overleg bepalen we of u behoefte heeft aan ondersteuning, en hoe we dat het beste kunnen invullen.

We bieden onder andere een helpdesk functie (tweede lijns) via telefoon of e-mail, waarbij vragen en oplossingen in een on-line systeem worden vastgelegd zodat u altijd inzage heeft in de status.

Doorontwikkeling kunnen we ondersteunen door gezamenlijk opstellen van een roadmap en inschatten van wijzigingsverzoeken (RFC’s). Ook die inschattingen (beschrijving en kosten) delen we on-line met u, waardoor u op elk moment overzicht heeft over nog openstaande, goedgekeurde en reeds uitgevoerde wijzigingen.

In sommige gevallen treden we zelfs op als technisch consultant namens onze klanten. Als uw (potentiële) klant de IT-manager meebrengt naar een gesprek, ondersteunen wij u uit uw naam.

IMG_6017