23
nov

Samenwerking Escrow alliance

Als Deep Blue software ontwikkelt voor een klant, is de klant standaard eigenaar van de software. Op verzoek leveren wij daarom de broncode op. In samenwerking met Escrow Alliance bieden wij nu ook de mogelijkheid om de broncode door een onafhankelijke partij te laten controleren op volledigheid. Daartoe levert Escrow Alliance Broncodebeheerregelingen. Volgens dezelfde veilige processen die worden toegepast bij escrowregelingen, voert Escrow Alliance het beheer, controle en opslag op broncodes waar de klant zelf eigenaar van is.
Het doel van de samenwerking is klanten van Deep Blue software te helpen met een passende regeling die ieders belang dient. Naast broncode beheer levert Escrow Alliance ook escrow-overeenkomsten voor cloud, data, software, SaaS en technologie.
Meer informatie: www.escrowalliance.nl

Comments ( 0 )