Ons aanbod

Misschien wel het meest belangrijke aspect bij software ontwikkeling is het ontwerp. Vergelijk het met het bouwen van een huis: u heeft een goed beeld van het type huis dat u wilt en de eisen die u eraan stelt. Toch is de betrokkenheid van een architect en bouwkundige essentieel om te komen tot een goed resultaat. Zij kunnen uw wensen vertalen naar de juiste constructie eisen en helpen u met hun eigen ervaring om de beste keuzes te maken.
Ook bij software ontwikkeling is het van groot belang dat er eerst goed wordt nagedacht over het gewenste resultaat voordat met de realisatie wordt gestart. Onze Nederlandse IT deskundigen ondersteunen u in deze fase met het formuleren van de functionele en technische wensen en eisen (requirements). Vervolgens zullen we u adviseren over de beste methode om te komen tot het gewenste resultaat. Vaak is het mogelijk om de oplossing te realiseren op basis van een standaard framework. Zo niet, dan kunnen we het geheel op maat bouwen. Ook daarbij zullen we waar mogelijk gebruik maken van bestaande (open-source) componenten.

Als we weten wát we gaan bouwen en hoe we dat gaan doen, is het tijd voor de volgende fase: realisatie. Vrijwel al onze projecten zijn onder te verdelen in deze twee fasen. Hiernaast geven we per fase een korte toelichting.

In de ontwerp fase is het belangrijk dat de opdrachtgever en de consultant elkaar goed begrijpen. In deze fase vindt er veel interactie plaats waarin wensen en kennis worden gedeeld. Wij kiezen er daarom voor om in deze fase gebruik te maken van een Nederlandse IT consultant die u hierin begeleidt. De tarieven van deze Nederlandse kennis zijn uiteraard wat hoger dan de nearshoring tarieven, maar de omvang van deze fase is vaak beperkt in verhouding tot het realisatie traject.

In de realisatie fase kiezen wij voor goed opgeleide technische experts. Omdat het gros van de uren in een project zal worden besteed in de realisatie fase, zijn uurtarieven een belangrijk aspect om de kosten te beperken. Door inzet van één van onze vaste nearshoring partners zorgen we ervoor dat de uurtarieven ongeveer de helft bedragen van die in Nederland.
Line

Kwaliteit staat bij ons voorop. Deze is gegarandeerd in elke fase van het project door inzet van gekwalificeerde, ervaren specialisten en door toepassing van bewezen methoden en technieken.
In Nederland wordt u terzijde gestaan door een ervaren IT projectleider/consultant. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid netwerk van nearshoring partners met een brede expertise.
Per project selecteren we de best passende partners om zo een optimaal resultaat te kunnen garanderen. Door de ervaring die wij hebben opgebouwd in de samenwerking met deze partners, zijn we uitstekend ingespeeld op elkaar en verlopen de projecten soepel en volgens planning.
Line

Een lage prijs biedt belangrijke voordelen. Bij het starten van nieuwe initiatieven is er in eerste instantie slechts een beperkt budget beschikbaar. Een lage kostprijs van de benodigde software vormt dan vaak een voorwaarde om een sluitende business case te vinden. In andere situaties kan een lager tarief ertoe leiden dat het te ontwikkelen systeem meer functionaliteit biedt dan een vergelijkbaar systeem dat in Nederland is ontwikkeld.
Een ding is echter zeker: een lage prijs alleen is niet voldoende. Zekerheid over het juist functioneren van de software en dat deze voldoet aan de wensen blijft het belangrijkste aspect. Deep Blue kan deze zekerheden combineren met lage ontwikkelkosten. De ideale propositie.
Line

Allemaal mooi natuurlijk: toezeggingen over hoge kwaliteit tegen een lage prijs. Maar wat heeft u daaraan als u geen zekerheid hebt dat de toezeggingen ook waar worden gemaakt.
Deep Blue is overtuigd van de door haar geleverde diensten en biedt u daarom de gevraagde zekerheid. Wij doen dat op de volgende manier:
Na een kennismakingsgesprek (en indien nodig een volgend gesprek) maken wij een voorstel op maat voor het vervolgtraject. Hierin wordt duidelijk beschreven welke stappen zullen volgen. De eerstvolgende stap is meestal het requirements traject, waarin wij samen met u de wensen en eisen (functioneel en technisch) zullen formuleren. Dit traject wordt tegen een vooraf vastgestelde prijs aangeboden zodat u precies weet waar u aan toe bent.
Om u te helpen bij de beslissing tot het starten van het requirementstraject, bieden wij u vooraf zoveel mogelijk concrete informatie:

Over de kosten en resultaten van het requirementstraject;
Over degene die dit traject samen met u gaat uitvoeren (u spreekt deze persoon vooraf, zodat u kunt bepalen of u vertrouwen heeft in de kennis en kunde);
Over een indicatie van de kosten van het realisatie traject. Deze zijn uiteraard pas goed vast te stellen na uitvoering van de requirements fase, maar een inschatting is
Na uitvoering van het requirements traject doen wij u een voorstel voor realisatie van de software. Wij bieden zo’n project aan tegen een vooraf vastgestelde prijs en met een vooraf vastgestelde planning. U weet dus precies wat u krijgt, wanneer u het krijgt en wat het gaat kosten.