THE BLOG

15
okt

Nieuwe website voor Fortydays

Vandaag is de website van Fortydays gelanceerd. Fortydays biedt via een landelijk netwerk van coaches de mogelijkheid om in 40 dagen te werken aan verbetering van één specifiek aspect in je persoonlijkheid of functioneren.

Fortydays biedt deze coaching trajecten aan door on-line verkoop van vouchers. Op die manier is het voor werkgevers eenvoudig mogelijk om medewerkers te belonen met een training. Na aankoop van een voucher en registratie via de website, krijgt de deelnemer toegang tot een on-line E-learning omgeving. Deze dient als aanvulling op het persoonlijke coaching traject.

Deep Blue was verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie van de site (met WordPress als content management systeem) en het achterliggende registratiesysteem. Meer info is te verkrijgen via de site van Fortydays.nl

21
aug

Soms is het beter te configureren dan te bouwen

Deep Blue is weliswaar gespecialiseerd in software ontwikkeling, maar dat wil niet zeggen dat we bij elk project meteen een compleet nieuw systeem gaan bouwen.
Bij ons staat het helpen van de klant door het bieden van een goede oplossing voorop. Als een bedrijf behoefte heeft aan software om een probleem op te lossen, kijken we altijd in brede zin naar de mogelijkheden. Soms biedt gebruik van Open Source software een goede basis, in andere gevallen verwijzen we door naar een partner uit ons uitgebreide netwerk omdat deze partij beter in staat is om te helpen dan Deep Blue.
Sinds kort is ons scala aan oplossingen verder uitgebreid: we zijn partner geworden van Relatics. Relatics ontwikkelde een platform dat het mogelijk maakt om heel snel en eenvoudig een maatwerkoplossing te bieden voor beheer van gegevens. Niet door programmeren, maar door configureren.
In de Relatics software kunnen we datasets definieren en verbanden leggen. Vervolgens configureren we welke data wordt getoond aan de gebruiker en wat de mogelijkheden zijn. Enkele voorbeelden van systemen die hiermee snel te realiseren zijn: CRM systemen, HR registratie, Klachtmelding en -afhandeling, orderregistratie, Voorraadbeheer, kwaliteitsbeheer etc. De mogelijkheden zijn eindeloos. En doordat inrichten van een nieuw systeem heel snel gaat, zijn de kosten veel lager dan ingeval van maatwerkontwikkeling. Ook aanpassingen naderhand (toevoegen velden) zijn zeer eenvoudig aan te brengen.
Relatics heeft gekozen voor een model waarbij zij het basis platform ontwikkelen en actueel houden, en waarbij verkoop en implementatie (het inrichten volgens wensen van de klant) gebeurt door enkele goed opgeleide partners. Deep Blue is sinds kort implementation partner van Relatics en heeft hiervoor een training doorlopen. Overigens zijn aan het gebruik van Relatics wel licentiekosten verbonden. Neem contact met ons op voor een calculatie van de totale kosten.

10
apr

Deep Blue sponsor expositie “Down’s upside”


downsupside

Van 12 april t/m 10 mei 2012 zal bij de haven in Breda de fotoexpositie “Down’s Upside” plaatsvinden. De expositie toont de schoonheid van kinderen met het Downsyndroom en helpt daardoor mensen verder te kijken dan het syndroom. De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Eva Snoijink en zijn ook te zien in het boek “De upside van Down”. Tegelijk met de buitenexpositie is bij Ikea in Breda een binnenexpositie (kleiner formaat) te bekijken.

Beide exposities zijn gratis te bezoeken. De expositie is georganiseerd door MEE West-Brabant en het Fonds verstandelijk gehandicapten. Deep Blue verwelkomt dit initiatief van harte en heeft daarom besloten het project met een financiële bijdrage te ondersteunen.

 

Meer informatie is te vinden op de website van MEE West-Brabant

 

27
mrt

Deep Blue deelnemer verkiezing jong MKB’er van het jaar

Deep Blue is vandaag een van de deelnemers in de verkiezing voor Jong MKB’er van het jaar.
Deze verkiezing wordt elk jaar georganiseerd door Jong MKB Nederland. Dit jaar neemt Deep Blue voor het eerst deel in de competitie. In een presentatie voor een jury, met daarin een vertegenwoordiger van o.a. de Rabobank en KvK, wordt het opgenomen tegen vier andere ondernemers uit Brabant. De regionale winnaar zal op 21 juni de regio vertegenwoordigen in de landelijke verkiezing.
De jury zal aspecten als strategie, marketing, management en maatschappelijke betrokkenheid meewegen in de beoordeling.

09
mrt

Bpost bezuinigt door Nearshoring

In een interview met Computable geven de CIO’s van PostNL en Bpost aan dat de druk op kostenverlaging van ICT enorm is. Maar tegelijk is extra investeren in ICT juist nodig om processen efficienter te laten verlopen en zo de marges te verbeteren (of in stand te houden). Bpost zet near-shoring in als geheim wapen om aan de doelstellingen te kunnen voldoen.
Momenteel vindt zo’n 10% van de applicatie ontwikkeling plaats in Oost-Europa (Roemenië), maar de verwachting is dat dit zal toenemen tot 25%. Dan wordt niet alleen de ontwikkeling, maar ook het beheer van applicaties uitbesteed.

Lees het artikel in Computable

22
jan

Scope creep voorkomen?

Eén van de lastigste aspecten van software ontwikkeling is het bepalen en beheersen van de scope. Als deze vooraf wordt vastgesteld en tijdens het project niet meer kan wijzigen, leidt dat vaak tot een resultaat dat niet (meer) past bij de wensen. Tijdens het project krijgt de klant namelijk steeds meer zicht op wat hij écht wil.
Nicole de Swart beweert in Computable dat scope creep kan worden voorkomen door vooraf geen scope vast te stellen. Deze wordt pas bepaald tijdens het project. Op zich geen ongebruikelijke aanpak voor Agile projecten (bijvoorbeeld op basis van de SCRUM methodiek) maar om nou te stellen dat daarmee scope creep wordt voorkomen? Dat is net zo iets als stellen dat wijzigingen op de bouwtekening van een huis kunnen worden voorkomen door maar gewoon te starten met de bouw zonder tekening….
Deep Blue is ervan overtuigd dat een goed ontwerp noodzakelijk is voor een succesvol project. Zeker voor klanten die niet dagelijk met software ontwikkeling bezig zijn. Wij begeleiden onze klanten tijdens het gezamenlijk opstellen van het ontwerp en proberen door goed advies en bijvoorbeeld prototyping de klant al vroegtijdig inzicht te geven in wat hij écht wil.
Dan nog zal er in een later stadium van het project behoefte zijn aan aanpassing van het oorspronkelijke plan. Daarvoor is ruimte, kwestie van een goede change procedure en flexibel omgaan met fixed-price afspraken.
Lees het artikel in Computable

24
nov

Outsourcing populair in recessie

Natuurlijk bieden outsourcing en nearshoring op elk moment belangrijke voordelen, maar juist in deze tijden van recessie spelen deze een erg grote rol.
Kostenreductie is een voor de hand liggend aspect van nearshoring dat in deze tijden van steeds groter belang wordt. Maar ook de flexibiliteit (je betaalt alleen voor het personeel op het moment dat het nodig is) geeft een gerust gevoel in tijden dat de toekomst lastig te voorspellen is.
CIO.nl onderstreept deze conclusie: www.cio.nl

23
nov

Samenwerking Escrow alliance

Als Deep Blue software ontwikkelt voor een klant, is de klant standaard eigenaar van de software. Op verzoek leveren wij daarom de broncode op. In samenwerking met Escrow Alliance bieden wij nu ook de mogelijkheid om de broncode door een onafhankelijke partij te laten controleren op volledigheid. Daartoe levert Escrow Alliance Broncodebeheerregelingen. Volgens dezelfde veilige processen die worden toegepast bij escrowregelingen, voert Escrow Alliance het beheer, controle en opslag op broncodes waar de klant zelf eigenaar van is.
Het doel van de samenwerking is klanten van Deep Blue software te helpen met een passende regeling die ieders belang dient. Naast broncode beheer levert Escrow Alliance ook escrow-overeenkomsten voor cloud, data, software, SaaS en technologie.
Meer informatie: www.escrowalliance.nl

27
okt

Bedrijfspresentatie

Om snel aan geïnteresseerden duidelijk te maken wie we zijn en wat we doen, hebben we een animatie gemaakt die dit in ruim 1 minuut vertelt. Klik hier om de animatie te bekijken. Bent u geïnteresseerd in een dergelijke animatie voor uw bedrijf, neem dan contact met ons op.

14
okt

Greendriver klaar voor volgende ronde

Vandaag hebben we een nieuwe versie opgeleverd van de Greendriver applicatie. Daarin zijn enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd, en de applicatie is voorzien van een nieuw design. Binnenkort gaat een nieuwe groep bedrijven van start met de Greendriver challenge, waarin het doel is om brandstof te besparen en CO2 uitstoot te reduceren. Klik hier voor meer informatie.